Deutsche VersionEnglish version

Kontakt

Tel.: +420 22481 6900

Fax: +420 22481 6901

E-Mail: service@privatbank.at

PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich v České republice

Pobočka v Praze

 PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Pobočka Praha
Dlouhá 29
CZ-110 00 Praha
Telefon: +420 (0)2/ 2481 6900
Fax: +420 (0)2/ 2481-6901
privatbank@privatbank.cz

  Příjezdová mapa Praha (pdf)

Vaše kontaktní osoba v Praze:
 

Dr. Vladimir Koller Dr. Vladimir Koller
koller@privatbank.at
+420 (0)2/ 2481 6900-4310

 

Prosíme, vezměte na vědomí, že následující informace a sdělení týkající se marketingu, jakož i ostatní obsah na této webové stránce byly sestaveny výlučně při dodržení rakouských právních předpisů, zejména zákona o dohledu nad cennými papíry (ZCP) 2007.

Pokud šíření takovýchto informací v zahraničních právních řádech podléhá zákonným omezením, budou uživatelé internetu, jichž se tyto právní řády týkají, požádáni o dodržování příslušných omezení. V případě, že by výše uvedení uživatelé internetu i přesto měli přístup k následujícímu obsahu příslušné webové stránky, nejsou oprávněni následující obsah této webové stránky použít.